Zdravlje na dlanu

Šta je Hipohondrija?

Stalna zaokupljenost da je prisutan jedan ili vise ozbiljnih i progredirajucih tjelesnih poremecaja, odnosno bolestan strah ili uvjerenje da se boluje od ozbiljne bolesti premda ona nije prisutna bitno je obiljezje hipohondrijskog poremecaja.

Vantelesna oplodnja

* Šta je to bračna neplodnost?
* Koje su indikacije za vantelesnu oplodnju?
* Šta spada u sterilitet žene?
* Šta spada u sterilitet muškarca?
* Šta treba znati o vantelesnoj oplodnji?
* Šta podrazumeva vantelesna oplodnja?
* Koliko su važne godine za uspeh vantelesne oplodnje?
* Ko sve čini tim za vantelesnu oplodnju?
* Da li je program vantelesne oplodnje naporan za ženu?