Zdravlje na dlanu

Deset koraka za zdrave bubrege

Nefrološke bolesti mogu da se spreče. Ako se pije dosta tečnosti, izbegava masna i slana hrana i oprezno koriste lekovi, bubrežna oboljenja se mogu preduprediti

Poznato je da su bubrezi nezamenljivi „prečišćivači“. Ukoliko se pije malo tečnosti, jede masna hrana, a uz to u organizam unosi i puno soli, ili lekova, mogu da se oštete bubrezi i da dođe do stvaranja kamena i nekih drugih oboljenja.

Laparoskopska hirurgija (Hirurgija kroz "ključaonicu")

Pripremio i preveo Mr sc Ognjan Skrobić, VI odeljenje I hirurške klinike, Centar za hirurgiju jednjaka KCS

Definicija

Laparoskopska hirurgija je vrsta hirurgije koja se izvodi kroz nekoliko manjih otvora na trbuhu. Specijalizovana kamera sa fiberoptičkim vlaknima se uvodi kroz jedan od tih otvora da bi se vizuelizovala unutrašnjost trbuha. Kroz druge otvore uvode se hirurški instrumenti kojima se operacija izvodi.

 

Plasiranje laparoskopskih instrumenata

Alkohol menja metabolizam lekova

Tekst: mr farm. Danka Tešić, Foto: Dragana Đorović

Česta praksa samomedikacije u našoj zemlji i konzumacija alkohola u svim starosnim grupama mogu znatno povećati rizik od interakcija alkohola i lekova. Dužnost farmaceuta je da upozore pacijenta na moguće štetne interakcije i sprečavaju njihov nastanak kad god je to moguće

Renalna anemija

Renalna anemija je česta komplikacija hronične bolesti bubrega (HBB), koja pogađa oko 500 miliona ljudi širom sveta i očekuje se da će se njena prevalenca dramatično povećati tokom sledeće decenije zbog povećanja broja stanja koja dovode do HBB, kao što su dijabetes i hipertenzija1-13. Kako bubrežna funkcija slabi sa napredovanjem HBB, renalna anemija postaje sve izraženija, smanjujući snabdevanje tkiva i organa kiseonikom. Ukoliko se ne leči, bitno smanjuje kvalitet života i može da dovede do ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija – glavnog uzroka smrti kod bolesnika sa HBB14-23.

Ahalazija, achalasia

Pripremio i preveo Mr sc Ognjan Skrobić, VI odeljenje I hirurške klinike, Centar za hirurgiju jednjaka KCS

 

 

Definicija

Ahalazija je relativno redak poremećaj glatke muskulature jednjaka. Jednjak je mišićna cev koja sprovodi hranu i tečnost iz usta do želuca. Ahalazija je stanje koje otežava prolazak hrane i tečnsti iz jednjaka u želudac.

Dijeta posle totalne gastrektomije

Pripremio i preveo Mr sc Ognjan Skrobić, VI odeljenje I hirurške klinike, Centar za hirurgiju jednjaka KCS

Ova dijeta sastavljena je za pacijente kojima je učinjena totalna gastrektomija (operativno odstranjivanje želuca)