Hirurgija

Korekcija „levkastih grudi“ i za odrasle pacijente

Na Klinici za grudnu hirurgiju KCS u primeni nova operativna procedura
Korekcija „levkastih grudi“ i za odrasle pacijente

Autor: I. Nikoletić (preuzeto sa sajta Danas.rs)

Pacijenti sa deformitetom grudnog koša poznatim pod imenom „levkaste grudi“ (Pectus excavatum), odnedavno imaju mogućnost da se operišu na Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije primenom nove metode, takozvane Nuss procedure.

Nova metoda operacije srca

U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje nedavno je prvi put u zemlji urađena endoskopska operacija mitralnog zaliska srca. Reč je o urođenoj srčanoj mani koja je poslednjih decenija u porastu. Novina u ovom zahvatu je što se zalistak ne menja već popravlja.

 

Šta je transplantacija?

Transplantacija je hirurška intervencija kojom se uklanja organ iz jedne osobe i taj organ se stavlja u organizam druge osobe.

Transplantacija se izvodi kada neki od organa primaoca više ne funkcioniše ili je trajno oštećena njegova funkcija nekom povredom ili bolešću. Transplantacija organa može produžiti život i znatno uticati na poboljšanje kvaliteta života mnogih pacijenata kod kojih je dijagnostikovana hronična slabost bubrega, jetre ili srca. Mada pacijenti koji imaju hroničnu slabost bubrega mogu biti lečeni i hemodijalizom, najbolje rešenje za njih je da dobiju novi bubreg. U slučaju hronične slabosti jetre, srca ili pluća, transplantacija je jedina alternativa.

O srcu - anatomija i funkcija

Napisao Ass. Dr Ivan Stojanović, kardiohirurg, KBC Dedinje

preuzeto sa sajta www.kardiohirurgija.rs

Srce je šuplji organ koji se sastoji od dve komore i dve pretkomore. Najveći deo srca izgradjen je od srčanog mišića. On svojim kontrakcijama (grčenje i opuštanje) obezbedjuje osnovnu funkciju srca, a to je pumpanje krvi bogate hranljivim materijama i kiseonikom do tkiva i organa.

Aortokoronarni bypass

Napisao Ass. Dr Ivan Stojanović, kardiohirurg, KBC Dedinje

preuzeto sa sajta www.kardiohirurgija.rs

Srce ishranju leva i desna koronarna arterija. Leva arterija ishranjuje oko 70% miokarda. Njen početni deo naziva se glavno stablo, nakon čega se deli na prednju medjukomorsku i cirkumfleksnu granu. Prednja medjukomorska grana daje krv za kontraktilno najvažnije zone srca. Desna koronarna arterija daje zadnju medjukomorsku granu, takodje veoma vačnu za kontrakcije miokarda. Prema uticaju na kontraktilnost postavljeni su i prioriteti za premošćenja kod bypassa. Suženje glavnog stabla ili suženje visoko na prednjoj medjukorskoj arteriji zahtevaju revaskularizaciju u skorijem vremenskom roku.