Tretman uznapredovalih primarnih i recidivnih tumora male karlice

Napisao: Prof. Dr Dragutin Kecmanović, načelnik IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju I hirurške klinike KCS

Pelvična egzentereza je procedura pri kojoj se ekscidiraju pelvični organi u bloku i primenjuje se kod primarno uznapredovalih i recidivnih malignoma male karlice.

Indikacije za operaciju:

 

Uznapredovali pelvični tumori (primarni, recidivni ili perzistentni)

 • karcinom grlića materice
 • karcinom rektuma
 • karcinom tela materice
 • karcinom vagine
 • karcinom mokraćne bešike
 • recidivni karcinom jajnika
 • komplikovane fistule i fibroza male karlice kao posledica zračne terpije

Pri hirurškom lečenju primarno uznapredovalih kao i recidivnih karcinoma rektuma primenjuju se sledeće vrste egzentereza:

Totalna pelvična egzentereza (TPE) (kod muškaraca)

 • supralevatorna egzentereza - resekcija rektuma, mokraćne bešike, prostate i semenih kesica
 • Infralevatorna egzentereza - abdominoperinealna amputacija rektuma, resekcija mokracne bešike, prostate i semenih kesica (Slika A)

Totalna pelvična egzentereza (TPE) (kod žena)

 • supralevatorna egzentereza - histerektomija, adneksektomija, resekcija rektuma (Hartmann, anastomoza ili pull through procedura), mokracne bešike, kolpektomija uz sistematsku limfadenektomiju
 • Infralevatorna egzentereza - histerektomija, adneksektomija, abdominoperinealna amputacija rektuma, resekcija mokracne bešike, uretre, kolpektomija i vulvektomija (Slika B)

Zadnja pelvična egzentereza (PPE) – primenjuje se kod žena

Abdominoperinealna amputacija rektuma, histerektomija sa adneksektomijom, resekcija zadnjeg zida vagine, parcijalna vulvektomija uz sistematsku limfadenektomiju (Slika C)

En bloc resekcijom karcinoma rektuma zajedno sa zahvaćenim susednim organima i bilo koje adherentno tkivo čistim marginama uključujući može se postići preživljavnje slično kao kod karcinoma koji ne zahvataju susedne organe.

Vrste egzentereza