Operacije štitaste žlezde

Napisao: Prof Dr Ivan Paunović, Načelnik Centra za endokrinu hirurgiju KCS

Izbor operacije zavisi od oboljenja štitaste  žlezde. Tiroidna lobektomija(odstanjenje jednog režnja štitaste žlezde i istmusa)  primenjuje se kod pacijenata koji imaju dobroćudni čvor( koloidni, folikularni, Hurtle cell adenom) štitaste žlezde ili kod onih pacijenata koji imaju hipertireozu prouzrokovanu toksičnim adenomom ili kada u jednom režnju štitaste žlezde postoji više čvorova.

operacije stitne zlezde

Totalna tiroidektomija ili skoro“near” totalna tiroidektomija, nekada isključivo primenjivana kod pacijenata sa karcinomom, danas je operacija koja  se najčešće primenjuje i kod pacijenata koji se operišu zbog Gravesove bolesti ili polinodozne strume. Ovom operacijom odstranjuje se najveći cela ili najveći deo štitaste žlezde i istmus. Cilj ove operacije je da se Gravesova bolest brzo i efikasno izleči , a da pacijent ne dobije ponovo hipertireozu. Kod pacijenata koji se operišu zbog polinodozne strume ovom operacijom se uklanjaju tegobe koje su nastale zbog pritiska strume i sprečava se ponovni rast(recidiv) tkiva štitaste žlezde.

Totalna tiroidektomija je operacija kojom se uklanja cela štitasta žlezda. kod pacijenata sa karcinomom štitaste žlezde je neophodni minimum opsežnosti.

operacije stitne zlezde 1

Kod svih operacija na štitastoj žlezdi radi se istovremeno biopsija ( biopsio ex tempore), što znači da se isečak tkiva štitaste žlezde pregleda od strane patologa i da na osnovu njegovog nalaza endokrini hirurg odlučuje o vrsti operacije.

Komplikacije operacija štitaste žlezde nisu česte. Najznačajnije specifične komplikacije su: oštećenje živca koji omogućava pokretanje glasnih žica(privremena ili trajna promuklost) i oštećenje malih žlezdi koje se nalaze na kapsuli štitaste žlezde i nazivaju se paraštitaste žlezde. Ove žlezde stvaraju hormon koji se naziva parathormon i koji reguliše metabolizam kalcijuma u našem organizmu. Nedostatak ovog hormona dovodi do pojave grčenja(tetanije). Učestalost navedenih komplikacija iznosi 1-2% i one se pre svega javljaju kod pacijenata kod kojih je uklonjena  cela štitasta žlezda (totalna tiroidektomija).