CT – om VOĐENA BIOPSIJA

Pripremio: Doc. Dr Dragan Mašulović, radiolog

Saradnici: Dr Ljubica Lazić, radiolog

Dr Dragan Vasin, klinički lekar u Centru za radiologiju i MR

 

Šta je komjuterizovana tomografija?

Vaš ordinirajući lekar tražio je da Vam se uradi CT-om vođena biopsija. Cilj nam je da Vam pomognemo da se pripremite za ovo ispitivanje i da Vam predočimo šta možete da očekujete tokom ovog postupka.

Kompjuterizovana tomografija (CT) je vrsta radiološkog ispitivanja koji omogućuje prikaz anatomskih detalja u različitim presecima. Odlikuje se većim brojem preseka koji se kompjuterski analiziraju u trodimenzionalnu sliku.

 

Šta je biopsija?

Biopsija je procedura uzimanja uzorka tkiva za analizu.

 

Šta je CT-om vođena biopsija?

CT-om vođena biopsija je procedura kojom lekar-radiolog uzima uzorak tkiva, koristeći veoma tanku iglu koju postavlja tačno u promenu, zahvaljujući prikazima omogućenim kompjuterizovanom tomografijom. CT-om vođena biopsija je procedura koja se izvodi u rendgen odeljenju.

Zbog čega se radi CT-om vođena biopsija?

Definitivna dijagnoza karcinoma skoro uvek se postavlja nakon histološkog pregleda (pod mikroskopom) ćelija ili uzorka tkiva. Procedura kojom se dobija uzorak tkiva za histološki pregled naziva se biopsija. Biopsija se može izvesti hirurškim vađenjem uzorka, ukoliko je promena blizu površine tela ili tokom operacije. Ukoliko je, pak, sumnjiva promena duboko unutar tela i ne može se pregledati na drugi način, lekar može odlučiti da uradi CT-om vođenu biopsiju. Osnovna prednost CT-om vođene biopsije je da ona ne zahteva veliki rez na koži, a mana da u nekim slučajevima igla ne može da izvadi dovoljno uzorka za analizu.

Kakva Vam je priprema potrebna?

Veoma mala. Gotovo sve CT-om vođene biopsije izvode se u budnom stanju, uz primenu lokalnog anestetika. No, ponekad je neophodno primeniti opštu anesteziju. U tom slučaju dobićete odgovarajuće instrukcije: šta možete da jedete, pijete, da li možete da nastavite sa terapijom koja Vam je prepisana od strane lekara i kako da se ponašate. Pre nego odete u rendgen odeljenje potrebno je da obučete bolničku garderobu. CT-om vođena biopsija se može uraditi skoro na svim organima tela, pluća, jetra, bubrezi, nadbubrežne žlezde, gušterača... Visok rizik od krvavljenja nakon uzimanja uzorka uslovljava da se ova procedura ne izvodi na slezini. CT-om vođena biopsija se takođe ne izvodi kod bolesnika koji imaju poremećaje zgrušavanja krvi kao što je hemofilija ili u slučajevima kada zbog manjka trombocita postoji rizik od krvavljenja (posledica hemo i radioterapije). Ukoliko pacijent boluje od klaustrofobije neophodna je konsultacija sa psihijatrom. Ako bolesnik daje podatak o prethodnim alergijskim reakcijama, treba napraviti i alergološki pregled, u slučaju eventualne upotrebe kontrastnog sredstva.

Šta biopsija sve podrazumeva ?

Pacijent dolazi u rendgen odeljenje na kolicima ili bolesničkom krevetu. Osoblje će proveriti sve detalje. Pacijent mora biti pripremljen za proceduru. Mora dobiti odgovore na pitanja: zašto se ovo radi, šta se očekuje i koji mogući problemi mogu da se očekuju. Pre nego što intervencija počne pacijent potpisuje dokument kojim potvrđuje da je razumeo šta procedura podrazumeva. Tehnika biopsije zavisi od vrste uzorka i opšteg stanja bolesnika. U većini slučajeva pacijent leži na stolu za CT pregled na leđima ili na nekom od bokova, zavisno od toga gde će radiolog plasirati iglu. Kod nekih bolesnika neophodno je intravenski primeniti sredstvo za ublažavanje bolova. Najpre se uradi CT skeniranje da bi se odredilo najbolje mesto za plasiranje igle. Potom se vrši dezinfekcija kože na mestu gde će se postaviti igla kao i davanje lokalnog anestetika. Igla se kroz kožu plasira u telo. Naredno CT skeniranje obavlja se nakon postavljanja igle, da bi se procenilo da li je vrh igle na željenom mestu. Ukoliko je njena pozicija dobra, uzorak tkiva se zajedno sa iglom vadi van tela.

 

Šta nakon biopsije ?

Nakon biopsije, bolesnik se neko vreme posmatra u bolnici ili Odeljenju gde je biopsija učinjena. Nakon toga se šalje na kućno lečenje.

Ima li ova procedura rizika?

CT-om vođena biopsija je relativno bezbedna procedura. Rizici su svakako manji nego kod alternativnih metoda, kao što je hirurška biopsija. U svakom slučaju, oporavak nakon CT biopsije traje značajno kraće nego u slučaju hirurške biopsije.

 

Koje su komplikacije?

Komplikacije koje se javljaju kod CT biopsije zavise od lokacije samog mesta uzimanja uzorka za biopsiju. Najčešće su:

• Krvavljenje: kod najvećeg broja bolesnika analize krvi se učine pre biopsije. Iako retko, krvavljenje se može javiti i ponekad zahteva hirurško lečenje.

• Infekcija: Ona je moguća svaki put kada igla za biopsiju prođe kroz kožu iako se primene svi uslovi asepse tokom procedure. Ovo je veoma retka komplikacija.

• Pneumotoraks: Delimični ili potpuni kolaps pluća se javlja u oko 25% biopsija pluća. On se takođe može javiti kod biopsija bubrega ili nadbubrežnih žlezda.

Može li pacijent da vozi nakon  svega?

Ne savetujemo pacijentu da vozi sam, trebalo bi da pronađe alternativni transport.

Šta ako je pacijent trudnica ?

 

Trudnica treba da izbegava CT pregled kad god je to moguće. Ukoliko postoji sumnja da je pacijentkinja u drugom stanju, veoma je važno da o tome obavesti radiologa. Ako pacijentkinja ima manje od 55 godina potrebno je da da podatak kada je bila poslednja menstruacija. Od toga zavisi da li će se pregled nastaviti.

 

Da li je CT pregled opasan?

Kao i svi drugi aparati koji proizvode x-zrake, CT može imati štetno dejstvo. Potrebno je da se proceni korist od pregleda , i da li je ta korist dovoljna da bi se ugrozila nerođena beba.

 

Kada se mogu očekivati rezultati?

U velikoj većini slučajeva, uzorak koji se dobio biopsijom šalje se patologu. Analiza tkiva obično traje 2-5 dana, a konačni rezultat može se dobiti u roku od nedelju dana nakon izvođenja procedure.

REZIME:

Koje su prednosti CT-om vođene biopsije?

• Manje je invazivna u odnosu na hiruršku biopsiju.

• Može prevenirati nepotrebno hirurško lečenje.

• Neophodna je samo lokalna anestezija.

• Korisna je kod veoma teških bolesnika koji se ne mogu operisati.

• Može se pristupiti tkivima koja su nedostupna za hirurga.

• Jeftinija je.

 

Koje su mane CT-om vođene biopsije?

• Pojava komplikacija.

• Promene manje od 1-2 cm nisu pogodne za biopsiju.

• Oprez kod bolesnika sa oboljenjima srca i poremećajima zgrušavanja.